Verpleegkundige (ziekenhuis)

Verpleegkunde
Verpleegkunde gaat over mensen die zorg nodig hebben. Denk aan patiënten in een ziekenhuis, mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen, chronisch zieken, ouderen en (pasgeboren) kinderen. Dit kan in verschillende soorten zorginstellingen, zoals een ziekenhuis, verpleeghuis of bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Maar ook bij mensen thuis. Belangrijke eigenschappen zijn inlevingsvermogen, respectvol handelen, communiceren en samenwerken.

Twee opleidingsniveaus
In Nederland worden verpleegkundigen opgeleid op mbo- en hbo-niveau. Zorgorganisaties kennen verschillende functies voor verpleegkundigen, afgestemd op het niveau van hun opleiding.

Ben je opgeleid op mbo-niveau? Dan verleen je zorg aan individuele zorgvragers of groepen. Je leert in gesprek te gaan met zorgvragers en diens zorgvraag en individuele behoeften centraal te stellen. In overleg met zorgvrager stel je een verpleegplan op. Samen met zorgprofessionals van andere disciplines geef je uitvoering aan de zorg. Je evalueert regelmatig de effecten van jouw zorgplan en past dit waar nodig aan. Ook het verrichten van verpleegtechnische handeling hoort bij het beroep. Je legt bijvoorbeeld een infuus aan, geeft injecties of dient medicijnen toe. Tijdens je opleiding kies je voor de branche waarin je wilt werken, bijvoorbeeld in het ziekenhuis of de in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Je specifieke kennis en kunde op gebied van deze specifieke groep zorgvragers zal zich steeds verder ontwikkelen.

Wie de opleiding heeft gevolgd op hbo-niveau (Bachelor of Nursing) is opgeleid om zorg te verlenen aan zorgvragers met complexe gezondheidsproblematiek. Een veelvoorkomende naam voor een verpleegkundige functie op dit niveau is ‘regieverpleegkundige’. Zij coachen – waar nodig – de collega’s waarmee zij samenwerken in de zorg. Daarnaast houden hbo-verpleegkundigen zich bezig met verpleegkundige vraagstukken op het gebied van kwaliteit, veiligheid en de samenwerking tussen zorgprofessionals in de hele zorgketen. Ze maken gebruik van wetenschappelijke inzichten en dragen bij aan het doen van onderzoek in de praktijk. Hbo-verpleegkundige zijn generiek opgeleid: zij kunnen in alle branches aan de slag.

Op veel plaatsen werken mbo-verpleegkundigen, hbo-verpleegkundigen en andere zorgprofessionals samen in teams.

Verschillende leerwegen & vele loopbaanmogelijkheden
Zowel in het mbo als hbo bestaan verschillende leerwegen. Je kunt bijvoorbeeld een dagopleiding volgen, maar ook leren en werken tegelijkertijd.

Na afronding van de opleiding kun je kiezen uit vele vervolgstudies. Je kunt je bijvoorbeeld specialiseren (denk bijvoorbeeld aan kinderverpleegkundige of IC-verpleegkundige) of een master volgen tot verpleegkundige specialist of verplegingswetenschapper. En daarnaast zijn er diverse opleidingen mogelijk op het gebied van management, innovatie, techniek of wetenschap.

Bij het samenstellen van deze tekst is gebruik gemaakt van www.youchooze.nl.

25Jan, 2022
#SessionSpeaker(s)TimeVenue
1Verpleegkundige (ziekenhuis)Lidy Schouten volgtlokaal
Lidy Schouten
Lidy Schouten
Verpleegkundige (ziekenhuis)
 ...