Stralingsdeskundige

Ik werk als Algemeen Coördinerend stralingsdeskundige in het AMC. Tevens ben ik manager Veiligheid en Milieu. Als stralingsdeskundige ben ik door de Raad van Bestuur gemandateerd om ervoor te zorgen dat het AMC zich houdt aan de voorwaarden uit de complexvergunning. Dat is een bijzondere vergunning die wordt afgegeven aan bedrijven en instellingen die veel verschillende stralingsbronnen gebruikt, zoals röntgentoestellen en radioactieve stoffen en radioactieve medicijnen. Alle afdelingen in het AMC die stralingsbronnen gebruiken, krijgen van mij een interne toestemming. Ook stel ik regels op waar iedereen zich aan moet houden die met straling werkt. Een paar keer per jaar controleer ik of alle afdelingen zich houden aan de regels. Als er incidenten met radioactieve stoffen plaatsvinden in het AMC dan word ik opgeroepen om te komen helpen en adviseren.

25Jan, 2022
#SessionSpeaker(s)TimeVenue
1Stralingsdeskundige Maarten Huikeshoven volgtlokaal
Maarten Huikeshoven
Stralingsdeskundige
Ik heb scheikunde gestudeerd aan de TU Delft. Tijdens mijn studie heb ik verschillende vakken gevolgd die te maken ...