Stadsecoloog

Als stadsecoloog van Amersfoort houd ik me bezig met het groen en de biodiversiteit in en om de stad. Welke bijzondere en beschermde planten en dieren leven er? Hoe gaat het met ze? Welke maatregelen kunnen we nemen om ze te helpen? En als we nieuwe woningen bouwen, hoe zorgen we dan dat natuur ook een rol in speelt? En wat doen we als veel mensen last krijgen van dieren, bijvoorbeeld van de eikenprocessierups? Ik werk daarvoor veel samen met beheerders, vrijwilligers, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen.  

Fenneke van der Vegte
Fenneke van der Vegte
Stadsecoloog
Fenneke was vroeger al vaak buiten te vinden en studeerde biologie in Utrecht. Na haar studie begon ze bij ...