Overzicht van de sponsoren:

  1. Blauw B.V., de heer Theo Stubbé, info@blauwbv.nl
  2. Drenth Makelaars, mevrouw Ellen Odijk, ellen@drenthmakelaars.nl
  3. Van Hoogevest architecten, mevrouw Carien van Hoogevest, carienvanhoogevest@gmail.com
  4. SMG Eurotape, de heer Hans van der Meer, hpvandermeer@eurotape.com
  5. Parcours Partners, mevrouw Marike Jonker, m.jonker@parcours.nl
  6. Fysiotherapie Bergstraat, de heer Gijs Ganzevles,  gijs@fysiotherapiebergstraat.nl
  7. Meander Medisch Centrum, mevrouw Karin van der Goot vander.goot@meandercm.nl