Valerie Stoter

Hoe ben je tot deze beroepskeuze gekomen? Ik kwam in aanraking met de verloskunde doordat ik als hbo-verpleegkunde stagiaire een stage liep op de

Lees verder