Michella van der Kleij

Hoe ben je tot deze beroepskeuze gekomen? Een stage als onderwijsassistente in het speciaal onderwijs. Hierdoor merkte ik dat ik wilde werken met

Lees verder