Theo Stubbé

Theo Stubbé

Theo Stubbé

Organisatie adviseur | Blauw bv

Theo Stubbé heeft gewerkt in management functies in het bedrijfsleven (DSM en NORIT) als ook bij adviesbureaus (Rijnconsult en Quintis). Sinds 2010 werkt hij voor zichzelf onder de naam Blauw bv voor maatschappelijke organisaties, zoals woningbouwcorporaties, zorg en welzijn. Hij begeleidt fusies, directies en raden van toezicht, maar ook huurderorganisaties en ondernemingsraden.