Rosanne van der Lugt (jeugdarts)

Rosanne van der Lugt (jeugdarts)

Rosanne van der Lugt (jeugdarts)

Jeugdverpleegkundige | GGD regio Utrecht

Rosanne van der Lugt

Ik werk al 10 jaar met veel plezier als jeugdarts. Voorkomen is beter dan genezen. Zo worden er bijvoorbeeld per jaar door de hielprik 200 kinderen behoed voor een handicap en 30 sterfgevallen voorkomen. Sinds de invoering van het Rijksvaccinatieprogramma in 1950 zijn er door vaccinaties 6000-12000 doden voorkomen. Behalve beter voor de gezondheid is voorkomen ook beter voor de portemonnee. Elke euro die in de JGZ wordt geïnvesteerd levert 11 euro op. Dit alles maakt mijn werk zeer de moeite waard.