Michella van der Kleij

Michella van der Kleij

Hoe ben je tot deze beroepskeuze gekomen?

Een stage als onderwijsassistente in het speciaal onderwijs. Hierdoor merkte ik dat ik wilde werken met een doelgroep met een uiteenlopende en complexe hulpvraag. Een hulpverleningsvorm die zich in de thuissituatie afspeelde.

Hoe heb je de opleiding/weg ernaar toe ervaren?

Na mijn MBO (Sociaal Pedagogisch Werk) opleiding, ben ik doorgestroomd naar het HBO (Orthopedagogiek).
Op het MBO heb ik genoten van het inzetten van mijn creativiteit, oefenen met verantwoordelijkheden en diverse stage ervaringen opdoen. Waardoor ik beter heb kunnen uitkristr
alliseren met welke doelgroep en welk werkgebied ik verder wilde.
Op het HBO heb ik met name mijn theoretische kennis en vaardigheden kunnen vergroten om met de complexiteit van de doelgroep om te gaan.