Menno Tuite

Menno Tuite

Menno Tuite

Praktijkopleider gehandicaptenzorg | Amerpoort

Hoe ben je tot deze beroepskeuze gekomen?

Vanuit het VMBO moest je een vakkenpakket kiezen waarbij mijn interesse viel op de zorg als mogelijk werkveld. Na een MBO opleiding ben ik veelvuldig gaan solliciteren en Amerpoort bood een baan aan. Niet wetende wat de gehandicaptenzorg helemaal inhield ben ik erin gestapt en tot de dag van vandaag gebleven. Het werken met de cliënten, het leveren van de zorg zowel op de groepen als achter de schermen geeft een heel goed gevoel. De doorstroommogelijkheden binnen de organisatie geven voldoende mogelijkheden tot een lang dienstverband.

Hoe heb je de opleiding / weg ernaar toe ervaren?

Ik heb de opleiding als positief ervaren. in het werkveld leer je de echte cliënt kennen al al doende koppel je de theorie die je in de praktijk geleerd hebt. De opleiding bied voldoende handvatten om een goed begin te kunnen hebben.