Martien van Oostrom

Martien van Oostrom

Martien van Oostrom

Muziektherapeut/musicus | Pater Moeskroen

Het was een enthousiaste leraar die maakte dat Martien in het laatste jaar van de basisschool de smaak van muziek te pakken kreeg. In de jaren daarna, via klassieke muzieklessen, het lokale orkest en cabaret en bands op de middelbare school belandde Martien op de vooropleiding van het conservatorium. Daar verfijnde hij zijn keuze en richtte zich op muziektherapie.

Martien werkt en werkte als muziektherapeut in vele takken van de gezondheidszorg: revalidatie, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de laatste jaren vooral in de forensische psychiatrie. Hier behandelt hij in een breed samengesteld team patiënten met een TBS-maatregel. Na hun straf komen deze mensen in aanmerking voor een psychiatrische behandeling alvorens zij kunnen terug keren naar de maatschappij – vermits hun risico op herhaling aantoonbaar gedaald is.