Jan-Willem de Kort

Jan-Willem de Kort

Jan-Willem de Kort

Archeoloog | Cultureel Erfgoed

Ik ben van jongs af aan geïnteresseerd geweest in geschiedenis. Ik liep als kleine jongen al over akkers en door de duinen op zoek naar vuurstenen werktuigen en pijpenkopjes. Ondanks dat ik wist dat de kans klein was op een baan ben ik in Leiden archeologie gaan studeren. In die periode is marktarcheologie ontstaan, waardoor er plots toch vraag kwam naar archeologen. Ik heb na mijn afstuderen jaren gewerkt voor een commercieel bureau in Amsterdam en Leiden en werk nu al weer twaalf jaar voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Voor mijn werk sta ik geregeld buiten te werken, adviseer ik mensen over hoe ze om kunnen gaan met archeologische monumenten en schrijf ik samen met mijn collega’s rapporten, artikels en boeken over wat we onderzocht hebben. Ik denk dat er weinig mensen zijn met een leuker beroep dan ik heb.