Eric Rietveld

Eric Rietveld

Eric Rietveld

Hoe ben je tot deze beroepskeuze gekomen?

Ik ben breed geïnteresseerd in software en de manieren om sneller software te kunnen ontwikkelen. De software industrie is een heel breed vakgebied geworden, waardoor je je moet specialiseren om een bijdrage te kunnen leveren aan verdere ontwikkeling. Hoe snel je ook systemen ontwikkeld, je hebt er niks aan als je ze niet onderhoudbaar en veiligheid kan maken en houden. Daarom ben ik me in deze aspecten verder gaan verdiepen.

 

Hoe heb je de opleiding / weg ernaar toe ervaren?

Vanuit het VWO is het goed mogelijk om aan de Universiteit Computer Science (Informatica) te studeren, ook al heb je geen enorme wiskundeknobbel. Doorzettingsvermogen is veel belangrijker tijdens de studie en je moet het leuk vinden om te puzzelen en daarnaast een vaak onderschatte vaardigheid: creativiteit.