Claudia Bart

Claudia Bart

Claudia Bart

Personeelsadviseur | SRO

Inmiddels werk ik al 10 jaar als HR adviseur bij SRO en al 16 jaar in het vak. Het leukste aan het HR is dat je bezig bent met zowel de ontwikkeling van de organisatie alsook de ontwikkeling van mensen. Als medewerkers op hun plek zitten en het voor hen ook duidelijk is waar de organisatie naar toe wil kun je als organisatie heel veel bereiken met gemotiveerde medewerkers. Een HR adviseur vertaalt de doelstellingen van de organisatie – waar sta je voor en waar ga je voor – naar plannen voor de medewerkers.

Het is mijn doelstelling om medewerkers optimaal te laten functioneren en samenwerken. Mensen zijn belangrijk en bepalend voor het succes van de organisatie. Als HR adviseur kan ik dat doen door directie, leidinggevenden en medewerkers te adviseren op het gebied van ontwikkeling. Als HR adviseur adviseer je over instroom, doorstroom en uitstroom. Je kunt hierbij denken aan sollicitatieprocedures, (functionerings)gesprekken, opleidingen, salarissen maar ook bij ontslag. Eigenlijk ben je continu op zoek naar de juiste persoon op de juiste plaats.