Scheikundige (waterkwaliteit)

Wilko Verweij (1961) studeerde scheikunde aan de universiteit van Groningen. Daarbinnen specialiseerde hij zich in het gedrag van stoffen in oppervlaktewater. Na die studie heeft hij een promotie-onderzoek gedaan, gericht op de effecten van chemische verschijnselen op organismen die in het water leven. Daarna heeft hij lang gewerkt bij het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) aan onderzoek naar chemische kwaliteit van oppervlaktewater, grondwater en drinkwater. Dat werk was vooral bedoeld om ministeries in Den Haag te ondersteunen. Sinds 2018 werkt hij als adviseur bij Deltares, een kennisinstituut op het gebied van waterbeheer (www.deltares.nl). Deltares werkt voor ministeries, Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven en commerciële bedrijven, ook sterk internationaal. Wilko Verweij is daar betrokken bij lopend onderzoek en bij het verwerven van nieuw, vooral internationaal, werk.

25Jan, 2022
#SessionSpeaker(s)TimeVenue
1Scheikundige (waterkwaliteit)Wilko Verweij volgtlokaal
Wilko Verweij
Wilko Verweij
Scheikundige (waterkwaliteit)
...