Predikant

predikant

Predikant is een van de beroepsmogelijkheden na de studie theologie. De studie theologie is een onderdeel van de faculteit Geesteswetenschappen. Theologie of Godgeleerdheid is een breed opgezette studie, je moet vooral van taal houden. Je leert Hebreeuws, Aramees, Grieks en Latijn voor de Bijbelwetenschappen en voor het bestuderen van de kerkgeschiedenis.

In het vak godsdienstwetenschappen komen alle mogelijke godsdiensten en religies voorbij. Het is ook mogelijk je meer te specialiseren in Islam of Hindoeïsme.

Theologie is ook voor een groot gedeelte filosofie en ethiek. Ook de andere sociale wetenschappen komen voorbij, zoals: godsdienstpsychologie, sociologie en pedagogiek.

En daarnaast leer je over pastorale en therapeutische gespreksvoering en over het begeleiden van rituelen. Theologie is een erg brede studie, waarin je eigen keuzes kunt maken voor verdere specialisatie.

Na de studie theologie zijn er verschillende beroepsmogelijkheden. Veel theologen gaan werken als predikant verbonden aan een kerkgenootschap. De verschillende kerken hebben meestal nog een eigen beroepsgerichte studie. Maar er zijn ook veel theologen die werken als geestelijk verzorger in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Geestelijk verzorgers werken ook bij justitie in gevangenissen of bij defensie in de verschillende krijgsmacht onderdelen. Er zijn theologen die in het onderwijs gaan werken als godsdienstleraar of docent filosofie. Weer andere theologen zijn ritueel begeleider, of werken in de journalistiek, in de wetenschap of zijn als ethicus verbonden aan besturen.

Jan van Baardwijk
Jan van Baardwijk
Predikant
...