Muziektherapeut/musicus

Onlangs kon je Martien nog zien in MAX Masterclass met professor Erik Scherder. Hier vertelde Martien bevlogen over de werking van muziek voor mensen met Parkinson. Op de Beroepenmarkt 2020 kun je hem nader aan de tand voelen.

Muziektherapie is één van de vormen van vaktherapie, naast bijvoorbeeld beeldende therapie, dramatherapie en psychomotorische therapie. Het is in zijn algemeenheid een behandelvorm voor mensen met een psychische, neurologische en/of psychosociale problematiek. Voorbeelden hiervan zijn angstklachten, gedragsproblemen, trauma, verliesverwerking, maar ook klachten bij bijvoorbeeld autisme, Alzheimer of Parkinson.

Bij vaktherapie ligt de nadruk op het doen en ervaren en minder op het praten. Door gerichte oefeningen en werkvormen kan men de problematiek onderzoeken en daarbij emoties en gedachten vormgeven. Met de opgedane ervaringen kunnen cliënten nieuwe inzichten of vaardigheden verwerven. Men kan bijvoorbeeld leren om op een andere manier te reageren op situaties of gevoelens. Zo kan men nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken.
In sommige gevallen ligt de nadruk van de therapie op het oplossen van het probleem, in andere gevallen ligt de nadruk meer op de acceptatie ervan of op het beperken van de gevolgen van een aandoening.

Vaktherapeuten zijn werkzaam binnen instellingen in de somatische en geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, justitiële instellingen, speciaal onderwijs, vluchtelingenzorg en welzijnsinstellingen. Ook zijn er vrijgevestigde vaktherapeuten met een eigen praktijk.

Martien van Oostrom
Martien van Oostrom
Muziektherapeut/musicus
Het was een enthousiaste leraar die maakte dat Martien in het laatste jaar van de basisschool de smaak van muziek ...