Medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige

In de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) staan techniek, gezondheidszorg en mensen centraal. Je werkt altijd met mensen én zeer moderne apparatuur. Je bent daarnaast geïnteresseerd in de werking van het menselijk lichaam en technologische toepassingen. Je bent goed in wiskunde en het lijkt jou een uitdaging om de medische terminologie onder de knie te krijgen. Je moet goed kunnen omgaan met mensen die bang, boos of verdrietig zijn. Je vangt hen op, informeert hen, voert onderzoek uit en/of past behandeling toe. Je voert een onderzoek zelfstandig uit, maar werkt ook samen in multidisciplinaire teams. Zo werk je actief mee aan een gezonde samenleving, waarin iemand meer is dan een ziekte of probleem. Als medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er) draag je bij aan optimale diagnostiek en behandeling van patiënten.

25Jan, 2022
Nienke van der Sluis
Medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige
 ...