Leraar natuurkunde

Leraar natuurkunde (havo/vwo)

Als leraar natuurkunde geeft Nick les aan boven- en onderbouwklassen en is hij mentor van een gymnasiumklas jaar 2. Naast het ‘gewone’ lesgeven begeleidt Nick flexuren, geeft hij keuzemodules over sterrenkunde, coacht hij mentorleerlingen en denkt hij mee over de onderwijsontwikkelingen binnen de school. De dagelijkse werkzaamheden bestaan ook uit studiewijzers maken, toetsen nakijken en herzien, en samenwerken met de technisch onderwijsassistent (TOA) bij de uitvoering van practica.
Nick Leijten
Nick Leijten
Leraar natuurkunde
Nick Leijten Leraar natuurkunde | Corderius College Nick Leijten (1991) begon als natuur- en sterrenkundestudent in ...