Jeugdverpleegkundige

Als jeugdverpleegkundige en jeugdarts hou je je bezig met de gezondheid en ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte tot 18 jaar. Samen ondersteun je ouders/verzorgers bij de opvoeding van hun kinderen. Daarnaast heb je ook veelvuldig contact met scholen, peuterspeelzalen, wijkteams etc.

In de eerste vier jaar komen ouders met hun kind bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts op het consultatiebureau. Het kind wordt gewogen, gemeten en er wordt gekeken naar de ontwikkeling. Na vier jaar worden kinderen op de basisschool gezien en daarna op de middelbare school. Op de middelbare school krijgen leerlingen twee keer een uitnodiging voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Tijdens deze momenten wordt de gezondheid, het welbevinden, de thuissituatie en het school functioneren van de leerling in kaart gebracht. Zo nodig verwijst de jeugdverpleegkundige of jeugdarts een leerling door als er meer hulp nodig is.

Adviseren, vaccineren en preventieve zorg zijn de speerpunten voor de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen die werkzaam zijn bij jeugdgezondheidszorg-organisaties en GGD’en.

Hoe word je jeugdverpleegkundige? Om te beginnen volg je de 4 jarige opleiding HBO Verpleegkunde. Vervolgens kun je, als je werkzaam bent als jeugdverpleegkundige, de Post HBO opleiding ‘verpleegkundige maatschappij en gezondheid’ volgen van 1,5 jaar.

Voor jeugdarts is de studie Geneeskunde van 6 jaar vereist, hierna volgt een specialisatie tot jeugdarts van 2 jaar.

Lijkt het vak van jeugdverpleegkundige of jeugdarts je wat? Kom dan langs bij de voorlichting, dan vertellen wij je meer!

25Jan, 2022
#SessionSpeaker(s)TimeVenue
1jeugdverpleegkundigeNadine van Ballegooijen , Simone Ende volgtlokaal
Nadine van Ballegooijen
Nadine van Ballegooijen
Jeugdverpleegkundige
Sinds 2016 werk ik als jeugdverpleegkundige bij de GGD regio Utrecht. Ik heb hier stage gelopen op het ...
Simone Ende
Simone Ende
Jeugdverpleegkundige
Ik ben Simone en werk inmiddels 1,5 jaar bij de GGD als jeugdverpleegkundige. Na het afronden van mijn HBO ...