Arbeidshygiënist

onderzoek

Als arbeidshygiënist draag je zorg voor de arbeidsomstandigheden binnen een organisatie. Je hebt als arbeidshygiënist kennis van belastende factoren in de werkomgeving van medewerkers die een schadelijke invloed kunnen hebben op de gezondheid van deze medewerkers. Men kan hierbij denken aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek. Als arbeidshygiënist adviseer je werkgevers en medewekers over hoe deze problemen het beste voorkomen worden. Wanneer de problemen reeds aanwezig zijn informeer je medewerkers en werkgevers over de aanpak en verhelping van deze problemen. Als arbeidshygiënist onderzoek je of werknemers onder gezonde omstandigheden werken en adviseer je over manieren waarop de werksituatie kan worden verbeterd, het voorkomen van gezondheidsschade staat centraal.
Dit doe je onder meer door werkplekonderzoek te verrichten waarvoor je vaak metingen met speciale apparatuur doet.

28Jan, 2020
#SessionSpeaker(s)TimeVenue
1ArbeidshygiënistJacqueline Jonk volgtvolgt
Jacqueline Jonk
Jacqueline Jonk
Arbeidshygiënist
Mijn werk in de Arbo-dienstverlening begon in het noorden van het land, bij de huidige ArboUnie. Na mijn Post-HBO ...